lørdag 27. juni 2009

Pjatt fra Rune Berglund Steen.

Rune Berglund Steen prøver å si noe om Aslak Nores uttrykte bekymringer for multikulturen, i et debatt innlegg i Dagbadet.

Innlegget har ligget på forsiden på dagbladets debatt i 3 uker. Jeg er inne å sjekker av og til, av og til av to grunner. Den ene er at en så dårlig tekst, i innhold og form, får ligge fremme så lenge er interessant. Om ikke overaskende, etter lang tids røynsle. Den andre grunnen kommer jeg tilbake til.

Runes tekst starter med en kjær klisje; relativisering. Det "-er problemer knyttet til et hvilket som helst samfunn". Følger opp med den neste "En afrikansk venn av meg -". En anektdote om at han kjenner en utlending som er grei. Mellomspill med litt av Aslak er dum, før han viser sin innsikt i samfunn og vanlige folks bekymringer; de typiske problemene er "lukten fra naboens mat" og dårlig dugnadsånd. Jeg blir nesten litt flau.

Rune titulerer seg som skribent. Jeg håper han har flere ben å stå på, for med et så lavt nivå på skrivning og tenkning blir det hardt å holde sulten fra livet. Jeg kjenner ikke Rune, men hans fremtoning ligner veldig på en moderat tenker, kulturelt og politisk midt i venstrefolden, aktiv i organisasjon eller politikk. På tross av lite selvtendig tenkning har han sikkert ordnet seg greit. Klatret til denne grønne gren med lærte meninger. (Kanskje han bare er lur?) Han kommer neppe til å sulte.

Så tilbake til den andre grunnnen til at jeg er innnom å sjekker Rune Berglund Steens debattinnlegg; jeg venter på et svar fra Aslak Nore. Et svar synes ikke å komme og det kan skyldes to ting:

1. Aslak Nore syns innlegget står fint for seg selv, og finner det unødvendig å svare.

eller

2. Dagladet gir ikke Nore plass til tilsvar.

Jeg vet ikke hvilket av alternativene som får meg til å smile mest.

Herr Berglund Steen svarer:

"-Jeg burde vite bedre enn å kommentere – men here goes.

Jeg tror ikke noen som skriver på en blogg med tittelen ”I mitt Norge”, signert ”Frøken Norge,” bør klage på andres skrivekunst. Vi er for øvrig heller ikke på fornavn - det er bare dårlig stil.

"Runes tekst starter med en kjær klisje; relativisering. Det "-er problemer knyttet til et hvilket som helst samfunn"." Poenget er ikke relativisering. Poenget er at det for Aslak Nore går et skarpt skille mellom innvandrerproblemer og alle andre problemer. For meg har innvandrerproblemer krav på oppmerksomhet på linje med andre samfunnsproblemer. Men for noen personer får et problem straks en grunnleggende annerledes status når det også kan settes "innvandrer" foran. Annerledesheten er relatert til innvandrernes blotte nærvær. De måtte jo ikke vært her. Og kanskje de ikke burde vært det. Mon tro?

Jeg kan forstå at du slet litt med å ta dette poenget, men det neste skulle vært lettere, det forklarte jeg jo ganske tydelig.

Du skriver: ”Følger opp med den neste "En afrikansk venn av meg -". En anektdote om at han kjenner en utlending som er grei.” Her har du ikke forstått sammenhengen i det hele tatt, eller så ønsker du bare å kunne skvise meg inn i klisjé-oppsettet ditt. Hva jeg poengterer, er det faktisk problematiske med fordommer, tross Nores forsøk på å omdefinere fordommer til noe positivt. Jeg nevner en bekjent av meg, men kunne like gjerne nevnt en rekke andre eksempler. Jeg tror for øvrig du blander litt sammen her. Det er folk på din kant av det politiske spekteret som pleier å si at dere kjenner en utlending eller to. Det er det som ville vært en klisjé, ikke et jeg refererer til en spesifikk hendelse.

Så skriver du at jeg viser min "innsikt i samfunn og vanlige folks bekymringer; de typiske problemene er "lukten fra naboens mat" og dårlig dugnadsånd. Jeg blir nesten litt flau." Her har du også mislykkes i å forstå konteksten. Det er Aslak Nore som refererte til dugnadsånden (faktisk var det en hel masse snakk i media om innvandrere og dugnadsånd før jeg skrev dette), og det var TV2 som en tid tilbake kjørte en hel dokumentar om en fyr som ble plaget av matlukten fra naboer med andre matvaner. Mitt poeng var at jeg gjerne diskuterer problemer – men dugnader og matlukt er ikke temaer som hører hjemme i riksdekkende media. Du påstår å ha sjekket innlegget mitt mange ganger, da blir det vel nesten litt flaut at du ikke har forstått et så enkelt poeng.

Hadde Nore faktisk holdt seg til de virkelige problemene – eksempelvis Nadias skjebne, som jeg selv refererer til i innlegget − ville jeg hatt vesentlig mindre å utsette på ham. Jeg har selv i mange år bistått kvinnelige asylsøkere som har flyktet fra tvangsekteskap, seksuelle overgrep og æresdrap. For meg er dette mer enn mennesker man har møtt i Frognerparken, slik det er for Nore. Det er vel derfor jeg ikke gidder diskutere dugnader og matlukt.

Jeg forstår heller ikke hva det er med denne besattheten av hvem jeg er og hva jeg jobber med, være seg hos deg eller andre høyreradikale bloggere. Hvorfor takler dere ikke uenigheter uten å ty til forakt? Hvorfor begynner du, uten å vite noe som helst, å spekulere om meg, hvem jeg er, hvordan jeg lever? Skal dette stå som bedre skrivekunst? Det er mer enn litt flaut.

At du heller ikke kan norsk særlig godt (trolig ikke engang godt nok til å forstå hva jeg sikter til med dette), får vel være. Jeg har lest nok tåpelige trusselbrev skrevet på gamle skrivemaskiner til å vite at dårlig språkbruk er en god norsk verdi.

Jeg kommer for øvrig ikke til å sjekke siden din etter svar regelmessig, faktisk kommer jeg ikke tilbake til den i det hele tatt.

Rune Berglund Steen, skribent"

3. juli 2009 02:27

2 kommentarer:

Rune Berglund Steen sa...

Jeg burde vite bedre enn å kommentere – men here goes.

Jeg tror ikke noen som skriver på en blogg med tittelen ”I mitt Norge”, signert ”Frøken Norge,” bør klage på andres skrivekunst. Vi er for øvrig heller ikke på fornavn - det er bare dårlig stil.

"Runes tekst starter med en kjær klisje; relativisering. Det "-er problemer knyttet til et hvilket som helst samfunn"." Poenget er ikke relativisering. Poenget er at det for Aslak Nore går et skarpt skille mellom innvandrerproblemer og alle andre problemer. For meg har innvandrerproblemer krav på oppmerksomhet på linje med andre samfunnsproblemer. Men for noen personer får et problem straks en grunnleggende annerledes status når det også kan settes "innvandrer" foran. Annerledesheten er relatert til innvandrernes blotte nærvær. De måtte jo ikke vært her. Og kanskje de ikke burde vært det. Mon tro?

Jeg kan forstå at du slet litt med å ta dette poenget, men det neste skulle vært lettere, det forklarte jeg jo ganske tydelig.

Du skriver: ”Følger opp med den neste "En afrikansk venn av meg -". En anektdote om at han kjenner en utlending som er grei.” Her har du ikke forstått sammenhengen i det hele tatt, eller så ønsker du bare å kunne skvise meg inn i klisjé-oppsettet ditt. Hva jeg poengterer, er det faktisk problematiske med fordommer, tross Nores forsøk på å omdefinere fordommer til noe positivt. Jeg nevner en bekjent av meg, men kunne like gjerne nevnt en rekke andre eksempler. Jeg tror for øvrig du blander litt sammen her. Det er folk på din kant av det politiske spekteret som pleier å si at dere kjenner en utlending eller to. Det er det som ville vært en klisjé, ikke et jeg refererer til en spesifikk hendelse.

Så skriver du at jeg viser min "innsikt i samfunn og vanlige folks bekymringer; de typiske problemene er "lukten fra naboens mat" og dårlig dugnadsånd. Jeg blir nesten litt flau." Her har du også mislykkes i å forstå konteksten. Det er Aslak Nore som refererte til dugnadsånden (faktisk var det en hel masse snakk i media om innvandrere og dugnadsånd før jeg skrev dette), og det var TV2 som en tid tilbake kjørte en hel dokumentar om en fyr som ble plaget av matlukten fra naboer med andre matvaner. Mitt poeng var at jeg gjerne diskuterer problemer – men dugnader og matlukt er ikke temaer som hører hjemme i riksdekkende media. Du påstår å ha sjekket innlegget mitt mange ganger, da blir det vel nesten litt flaut at du ikke har forstått et så enkelt poeng.

Hadde Nore faktisk holdt seg til de virkelige problemene – eksempelvis Nadias skjebne, som jeg selv refererer til i innlegget − ville jeg hatt vesentlig mindre å utsette på ham. Jeg har selv i mange år bistått kvinnelige asylsøkere som har flyktet fra tvangsekteskap, seksuelle overgrep og æresdrap. For meg er dette mer enn mennesker man har møtt i Frognerparken, slik det er for Nore. Det er vel derfor jeg ikke gidder diskutere dugnader og matlukt.

Jeg forstår heller ikke hva det er med denne besattheten av hvem jeg er og hva jeg jobber med, være seg hos deg eller andre høyreradikale bloggere. Hvorfor takler dere ikke uenigheter uten å ty til forakt? Hvorfor begynner du, uten å vite noe som helst, å spekulere om meg, hvem jeg er, hvordan jeg lever? Skal dette stå som bedre skrivekunst? Det er mer enn litt flaut.

At du heller ikke kan norsk særlig godt (trolig ikke engang godt nok til å forstå hva jeg sikter til med dette), får vel være. Jeg har lest nok tåpelige trusselbrev skrevet på gamle skrivemaskiner til å vite at dårlig språkbruk er en god norsk verdi.

Jeg kommer for øvrig ikke til å sjekke siden din etter svar regelmessig, faktisk kommer jeg ikke tilbake til den i det hele tatt.

Rune Berglund Steen, skribent

Anonym sa...

Hørte intervju på P2 med denne tufsen Steen i dag. Hadde skrevet dikt om innvandring må vite......

Hva er det med den jævla kanalen NRK og det å dra inn tåpelige tufser fra ytterste venstre?