torsdag 9. juli 2009

Fremmedkulturell forsker dømt for grov vold mot barnekone.

En fremmedkulturell forsker ved Høgskolen i Oslo er dømt til å betale 800 000 i erstatning til sin barnekone. Hun ble utsatt for grov vold klassifisert som tortur. Mannen fikk sin barnebrud til Norge på falske papirer, etter å ha kjøpt henne i et fattig land. Den fremmedekulturelle var foreleser i kvinnesaker. Idømt fengselsstraff er anket til høyesterett. For nærmere opplysninger, konferer Lars.

vg

Ingen kommentarer: