lørdag 23. mai 2009

En markant netto innflytting.

Oslos befolkning vokser fort, til 768 000 i 2030.  Økningen vil være en naturlig konsekvens av at folk lever lengre, høy fruktbarhet, lavere dødelighet, økt sentralisering og en markant netto innflytting.

Akershus fylke vil ha rundt 718.000 innbyggere i 2030. Dermed vil Oslo og Akershus ha totalt 1.486.000 innbyggere i 2030, sammenlignet med 1.103.100 i dag.

Den årlige innflyttingen fra utlandet til Norge har lenge vært økende, men vil bli fallende uansett hvilket av alternativene som legges til grunn, ifølge rapporten. Den samme forutsetningen blir lagt til grunn ved fremregning av andelen muslimer i Norge. Det er mulig den virkelig vil falle i fremtiden, men det vil kun skje av to grunner, enten en fullstendig endring av politikken, eller en kollaps som gjør Norge mindre attraktiv å bo i enn Irak, Pakistan, Somalia etc.

Ingen kommentarer: