lørdag 16. mai 2009

På asylmottak i ti år

Med en saksmappe inneholdende avslag på avslag, kan man bli boende i ti år hvis man bare nekter å reise. Hvem betaler?

Ingen kommentarer: