lørdag 16. mai 2009

Taliban har frihavn i Nye Norge

En minister fra det umenneskelige Talibanregimet lever fritt og sprer sin lære i Norge.  De fleste av hans tidligere regjeringskollegaer er enten arrestert eller etterlyst. Selv har han levd trygt i Norge siden 2000.

Finansiering av terrorrekruttering og spredning av et menneskeligfiendtlig budskap skjer over skatteseddelen. PST har slått fast at mannen er ansvarlig for krigsforbrytelser i Afghanistan.

Ingen kommentarer: