lørdag 30. mai 2009

Satansisme eller islamisme?

Kirke påtent i Våler. Tilbake ligger en rykende ruinhaug. NTB spekuerer i satanisme. Satanismeekspert Asbjørn Dyrendal holder muligheten åpen for at en ny bølge satanisme kan være på gang. Det er sikkert riktig.

Ellers i europa har det de siste årene vært en rekke kirker som har blitt påtent av muslimer. Dette har skjedd i Nederland, Sverige, Frankrike, Tyrkia osv. I Sverige brenner det to kirker i måneden, uten at jeg sier noe om hvem eller hva det skyldes. Vi har hatt skyting mot synagoge i Norge, det er naivt og tro at ikke norske kirker kan bli angrepet.

Oppdatering

Jeg ser på Asbjørn Dyrendals blogg at han tok langt flere forbehold en journalisten gir inntrykk av. Jeg googlet Asbjørn Dybendal for å finne ut hvem denne "eksperten" er, jeg tar ikke "eksperter" oppnevnt av NTB for god fisk. Etter et kjapt søk på google, kunne jeg fjerne anførseltegnene over ekspert, men ble sittende med spørsmål om ekperten ble riktig gjengitt.

Det gjorde han altså ikke, les presiseringen hans her.

Uten å ta hans synspunkter til inntekt for mine, bet jeg meg likevel merke i denne utalelsen som NTB utelot:

"Derfor var jeg også veldig tydelig nå på at eventuelle anti-kristne motiver bak en kirkebrann kunne være av flere typer. Og at satanister flest ville anse kirkebrennere for idioter."

Ingen kommentarer: