mandag 18. mai 2009

Innvandrere mer en dobbelt så mye på uførepensjon.

"- Innvandrere mindre på uføretrygd enn nordmenn" er overskriften i Dagbladet. Om det er Astrid Melands tolkning av undersøkelsen eller om det er forskerenes ord vites ikke. Yrkesdeltakelsen er  50%, og at det er over dobbelt så stor sjangs for at ikke vestlige og østeuropeere er på trygde ordninger, står det lenger ned i teksten.

Astrid Meland driver med desinformasjon, eller så er hun dårlig til å lese og tenke.

Tallmagi og vekting kan ikke endre på fakta. Det er en større andel av de "ikke vestlig", på en form for trygd og utenfor arbeidslivet enn blant urbefolkningen.

Ingen kommentarer: